Prehlásenie o ochrane osobných dát

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov